wtorek, 16 maja 2017

Konferencja Jubileuszowa 
60 lat
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

11.05.2017 r. 
          11 maja 2017 roku w Lublinie odbyła się Jubileuszowa Konferencja z okazji 60-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pt. Bezpieczna Pielęgniarka=Bezpieczny Pacjent.
          Wydarzenie zostało zorganizowane przez PTP Oddział Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie oraz Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
          Konferencja rozpoczęła się warsztatami tematycznymi:
  • Bezpieczne przemieszczanie pacjenta
  • Bezpieczna linia naczyniowa
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


          Uczestnicy zdobyli wiedzę oraz umiejętności przydatne w codziennej pracy pielęgniarskiej.
          W trakcie Konferencji Zarząd Oddziału Lublin Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wręczył podziękowania i dyplomy uznania dla osób oraz instytucji, które w sposób szczególny na przestrzeni ostatnich lat przyczyniły się do rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz podejmowały działania na rzecz pacjentów oraz środowiska pielęgniarskiego w lubelskim regionie i poza nim.
          Warto wspomnieć, że Dyplom Uznania otrzymało Studenckie Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, które działa nieprzerwanie od 2008 roku.
          Na koniec wydarzenia Organizatorzy przygotowali artystyczną niespodziankę, dla Gości wystąpił zespół Art Deco.
          W imieniu Organizatorów dziękujemy raz wszystkim za tak ogromne zainteresowanie Konferencją, za przybycie oraz wspieranie i promowanie idei polskiego pielęgniarstwa.

Zdj. Ewelina Białek


        

niedziela, 16 października 2016

Udział studentów i nauczycieli pielęgniarstwa w drugiej szkole letniej w Celje (Słowenia) w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+         Zapraszamy do przeczytania po raz kolejny tekstu autorstwa Agnieszki Chrzan-Rodak, Jadwigi Bąk i Anastazji Gutek na temat Szkoły Letniej, w której uczestniczyli Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze Studenckiego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Tym razem zamieszczamy wszystkie owoce naszej pracy, tj. wytyczne dotyczące etycznego postępowania w opiece nad osobami starszymi, materiał filmowy z ćwiczeniami fizycznymi dla osób starszych oraz film podsumowujący Szkołę Letnią!


         W dniach od 23 maja do 4 czerwca 2016  roku odbyła się druga międzynarodowa szkoła letnia w Celje w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+, był to jeden z elementów kończącego się w tym roku projektu Healthy Lifestyle for Aging Well (HLAW). Uczestnikami były cztery europejskie uniwersytety: Wyższa Szkoła Zawodowa w Celje, w Słowenii (koordynator projektu), Uniwersytet w Oulu - Finlandia, Uniwersytet w Porto -  Portugalia oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Przedstawicielami naszej uczelni w projekcie byli pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu: Pani prof. dr hab. Irena Wrońska, Dziekan Wydziału, dr Beata Dobrowolska – koordynator działań projektowych, dr Alina Deluga, dr Bogumiła Kosicka, mgr Justyna Warda oraz studenci pielęgniarstwa I i II stopnia.
             Druga szkoła letnia projektu HLAW odbyła się pod hasłem: „Zdrowy styl życia dla zdrowego starzenia się”. W drugiej edycji programu wzięli udział studenci pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie studiów magisterskich oraz licencjackich: Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Anastazja Gutek, Paulina Bogdańska, Krystyna Maryniowska oraz Michał Machul. Opiekunami grupy były: dr Beata Dobrowolska, dr Alina Deluga oraz mgr Justyna Warda.

Zdj. 1. Wizyta w Ljubljana (Lublana) stolicy Słowenii. Od lewej: Anastazja Gutek, Krystyna Maryniowska, Michał Machul, Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Paulina Bogdańska.

            Nauczyciele z członkowskich państw projektu przygotowali bardzo interesujące wykłady i warsztaty dla studentów, którzy współpracowali ze sobą w międzynarodowych grupach. Tematyka tegorocznych wykładów i warsztatów dotyczyła m.in.: bezpiecznego środowiska dla osób starszych, zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej rekomendowanej dla seniorów oraz zdrowego odżywiania, a także etyki w zawodzie pielęgniarki. Jednym z ważnych punktów było przedstawienie wyników badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu w grupie osób starszych w każdym z krajów partnerskich projektu i wyników przeglądu piśmiennictwa tzw. health literacy. Odwiedziliśmy także szpital w Celje, dzięki czemu lepiej poznaliśmy tamtejszy system opieki medycznej. Oprócz zajęć w programie zostały ujęte wycieczki m.in. do stolicy Słowenii Ljubljany (Lublana), Szpitala Partyzanckiego Franja, a także nadmorskiej miejscowości Piran. Mieliśmy także okazję na aktywne spędzanie czasu podczas wycieczek na górskie szlaki znajdujące się w Celje.

                          
Zdj. 2. W drodze na zamek w Celje. Od lewej: Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Paulina Bogdańska, Anastazja Gutek, Krystyna Maryniowska, dr Alina Deluga

         Przygotowania naszej grupy do szkoły letniej rozpoczęły się już w grudniu 2015 roku, rozpoczęliśmy wtedy badania skierowane do osób starszych na temat kompetencji zdrowotnych z wykorzystaniem kwestionariusza HLS-EU-Q47. Materiał badawczy zebraliśmy w marcu 2016 roku, a analizy statystycznej dokonała Finlandia. Naszym zadaniem było stworzenie prezentacji dotyczącej systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego kompetencji zdrowotnych (ang. health literacy) oraz sytuacji w Polsce, przebiegu procesu badawczego oraz przedstawienie wyników i wniosków z analizy pierwszej części kwestionariusza dotyczącej opieki zdrowotnej (ang. health care). Warsztaty oraz wykłady przygotowane przez nauczycieli były opracowane w sposób merytoryczny i aktywizujący studentów. W międzynarodowych grupach dyskutowaliśmy na temat nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań dla poprawy jakości opieki medycznej w przyszłości. Podczas warsztatów mieliśmy również okazję przeprowadzić sondę uliczną dotyczącą tego czym jest aktywne starzenie się, na podstawie której stworzyliśmy materiał filmowy. Oprócz naukowych wyzwań mieliśmy także okazję zweryfikować naszą aktywność fizyczną podczas „Walk Testu” i doskonalić naszą kondycję fizyczną podczas wspólnych spacerów Nordic Walking.

Zdj. 3. Nordic Walking. Od lewej: Agnieszka Chrzan, Paulina Bogdańska, Michał Machul, Jadwiga Bąk, Krystyna Maryniowska, Anastazja Gutek

        Udział w projekcie Healthy Lifestyle for Aging Well (HLAW) był wspaniałym doświadczeniem, podczas którego mogliśmy zdobyć ogromną wiedzę oraz doświadczenie. Mieliśmy szansę nauczyć się współpracy w międzynarodowych grupach studenckich oraz poznać sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i szkolnictwa pielęgniarek w innych krajach. Poznaliśmy również lepiej problemy w opiece geriatrycznej partnerskich państw i omówiliśmy wiele problemów w zakresie tej tematyki. Zaznajomiliśmy się także z tradycją i kulturą innych państw oraz zdobyliśmy wielu nowych znajomych. Mamy nadzieje, że nawiązane w ramach całego projektu i szkoły letniej znajomości zaowocują przyjaźniami oraz współpracą na rzecz pielęgniarstwa w przyszłości.
Dwuletni projekt zaprocentował:
- nowym portalem internetowym, który jest poświęcony świadomości zdrowotnej osób starszych,
- stworzeniem zaleceń dla dalszych prac w dziedzinie zdrowego stylu życia osób starszych,
- wytycznymi dotyczącymi etycznego postępowania w opiece nad osobami starszymi,
- wytycznymi do opracowania nowych programów dla zdrowego stylu życia starszych,
- stworzeniem płyty DVD z materiałem filmowym z wykonania ćwiczeń fizycznych (z instrukcjami i zaleceniami),
- wykonaniem broszury w której będą zawarte główne wyniki projektu, zalecenia oraz wytyczne.

              Projekt Healthy Lifestyle for Aging Well realizowany w ramach Akcji KA02 programu Erasmus+ znalazł się w pierwszej czwórce projektów w Unii Europejskiej pod względem jakości. Podczas trwania projektu łącznie 16 studentów pielęgniarstwa z naszego Uniwersytetu brało udział w działaniach projektowych. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tym dwuletnim projekcie władzom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz władzom Wydziału Nauk o Zdrowiu – Pani Dziekan prof. dr hab. Irenie Wrońskiej. Dziękujemy również opiekunom naszych grup: dr Beacie Dobrowolskiej, dr Alinie Deludze, dr Bogumile Kosickiej oraz pani mgr Justynie Wardzie za możliwość dwuletniej współpracy.

Zdj. 4. Warsztaty. Od lewej: mgr Justyna Warda, Paulina Bogdańska, Anastazja Gutek, Michał Machul, Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Krystyna Maryniowska, dr Beata DobrowolskaJadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Anastazja Gutek 

czwartek, 6 października 2016

Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa PielęgniarskiegoZAPROSZENIE

             Rozpoczął się nowy rok akademicki! Zapraszamy wszystkich studentów Pielęgniarstwa I i II stopnia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do współpracy w Studenckim Kole Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego!

wtorek, 7 czerwca 2016

Udział studentów i nauczycieli pielęgniarstwa w drugiej szkole letniej w Celje (Słowenia) w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+W dniach od 23 maja do 4 czerwca 2016  roku odbyła się druga międzynarodowa szkoła letnia w Celje w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+, był to jeden z elementów kończącego się w tym roku projektu Healthy Lifestyle for Aging Well (HLAW). Uczestnikami były cztery europejskie uniwersytety: Wyższa Szkoła Zawodowa w Celje, w Słowenii (koordynator projektu), Uniwersytet w Oulu - Finlandia, Uniwersytet w Porto -  Portugalia oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Przedstawicielami naszej uczelni w projekcie byli pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu: Pani prof. dr hab. Irena Wrońska, Dziekan Wydziału, dr Beata Dobrowolska – koordynator działań projektowych, dr Alina Deluga, dr Bogumiła Kosicka, mgr Justyna Warda oraz studenci pielęgniarstwa I i II stopnia.
             Druga szkoła letnia projektu HLAW odbyła się pod hasłem: „Zdrowy styl życia dla zdrowego starzenia się”. W drugiej edycji programu wzięli udział studenci pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie studiów magisterskich oraz licencjackich: Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Anastazja Gutek, Paulina Bogdańska, Krystyna Maryniowska oraz Michał Machul. Opiekunami grupy były: dr Beata Dobrowolska, dr Alina Deluga oraz mgr Justyna Warda.

Zdj. 1. Wizyta w Ljubljana (Lublana) stolicy Słowenii. Od lewej: Anastazja Gutek, Krystyna Maryniowska, Michał Machul, Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Paulina Bogdańska.

            Nauczyciele z członkowskich państw projektu przygotowali bardzo interesujące wykłady i warsztaty dla studentów, którzy współpracowali ze sobą w międzynarodowych grupach. Tematyka tegorocznych wykładów i warsztatów dotyczyła m.in.: bezpiecznego środowiska dla osób starszych, zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej rekomendowanej dla seniorów oraz zdrowego odżywiania, a także etyki w zawodzie pielęgniarki. Jednym z ważnych punktów było przedstawienie wyników badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu w grupie osób starszych w każdym z krajów partnerskich projektu i wyników przeglądu piśmiennictwa tzw. health literacy. Odwiedziliśmy także szpital w Celje, dzięki czemu lepiej poznaliśmy tamtejszy system opieki medycznej. Oprócz zajęć w programie zostały ujęte wycieczki m.in. do stolicy Słowenii Ljubljany (Lublana), Szpitala Partyzanckiego Franja, a także nadmorskiej miejscowości Piran. Mieliśmy także okazję na aktywne spędzanie czasu podczas wycieczek na górskie szlaki znajdujące się w Celje.

                          
Zdj. 2. W drodze na zamek w Celje. Od lewej: Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Paulina Bogdańska, Anastazja Gutek, Krystyna Maryniowska, dr Alina Deluga

         Przygotowania naszej grupy do szkoły letniej rozpoczęły się już w grudniu 2015 roku, rozpoczęliśmy wtedy badania skierowane do osób starszych na temat kompetencji zdrowotnych z wykorzystaniem kwestionariusza HLS-EU-Q47. Materiał badawczy zebraliśmy w marcu 2016 roku, a analizy statystycznej dokonała Finlandia. Naszym zadaniem było stworzenie prezentacji dotyczącej systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego kompetencji zdrowotnych (ang. health literacy) oraz sytuacji w Polsce, przebiegu procesu badawczego oraz przedstawienie wyników i wniosków z analizy pierwszej części kwestionariusza dotyczącej opieki zdrowotnej (ang. health care). Warsztaty oraz wykłady przygotowane przez nauczycieli były opracowane w sposób merytoryczny i aktywizujący studentów. W międzynarodowych grupach dyskutowaliśmy na temat nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań dla poprawy jakości opieki medycznej w przyszłości. Podczas warsztatów mieliśmy również okazję przeprowadzić sondę uliczną dotyczącą tego czym jest aktywne starzenie się, na podstawie której stworzyliśmy materiał filmowy. Oprócz naukowych wyzwań mieliśmy także okazję zweryfikować naszą aktywność fizyczną podczas „Walk Testu” i doskonalić naszą kondycję fizyczną podczas wspólnych spacerów Nordic Walking.

Zdj. 3. Nordic Walking. Od lewej: Agnieszka Chrzan, Paulina Bogdańska, Michał Machul, Jadwiga Bąk, Krystyna Maryniowska, Anastazja Gutek

        Udział w projekcie Healthy Lifestyle for Aging Well (HLAW) był wspaniałym doświadczeniem, podczas którego mogliśmy zdobyć ogromną wiedzę oraz doświadczenie. Mieliśmy szansę nauczyć się współpracy w międzynarodowych grupach studenckich oraz poznać sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i szkolnictwa pielęgniarek w innych krajach. Poznaliśmy również lepiej problemy w opiece geriatrycznej partnerskich państw i omówiliśmy wiele problemów w zakresie tej tematyki. Zaznajomiliśmy się także z tradycją i kulturą innych państw oraz zdobyliśmy wielu nowych znajomych. Mamy nadzieje, że nawiązane w ramach całego projektu i szkoły letniej znajomości zaowocują przyjaźniami oraz współpracą na rzecz pielęgniarstwa w przyszłości.
Dwuletni projekt zaprocentował:
- nowym portalem internetowym, który jest poświęcony świadomości zdrowotnej osób starszych,
- stworzeniem zaleceń dla dalszych prac w dziedzinie zdrowego stylu życia osób starszych,
- wytycznymi dotyczącymi etycznego postępowania w opiece nad osobami starszymi,
- wytycznymi do opracowania nowych programów dla zdrowego stylu życia starszych,
- stworzeniem płyty DVD z materiałem filmowym z wykonania ćwiczeń fizycznych (z instrukcjami i zaleceniami),
- wykonaniem broszury w której będą zawarte główne wyniki projektu, zalecenia oraz wytyczne.

              Projekt Healthy Lifestyle for Aging Well realizowany w ramach Akcji KA02 programu Erasmus+ znalazł się w pierwszej czwórce projektów w Unii Europejskiej pod względem jakości. Podczas trwania projektu łącznie 16 studentów pielęgniarstwa z naszego Uniwersytetu brało udział w działaniach projektowych. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tym dwuletnim projekcie władzom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz władzom Wydziału Nauk o Zdrowiu – Pani Dziekan prof. dr hab. Irenie Wrońskiej. Dziękujemy również opiekunom naszych grup: dr Beacie Dobrowolskiej, dr Alinie Deludze, dr Bogumile Kosickiej oraz pani mgr Justynie Wardzie za możliwość dwuletniej współpracy.

Zdj. 4. Warsztaty. Od lewej: mgr Justyna Warda, Paulina Bogdańska, Anastazja Gutek, Michał Machul, Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Krystyna Maryniowska, dr Beata DobrowolskaJadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Anastazja Gutek 

czwartek, 12 maja 2016HEALTHY LIFESTYLE FOR AGING WELL
                  Studenci Uniwersytetu Medycznego - Członkowie Koła Historyków i Etyków Pielęgniarstwa oraz Studenckiego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przygotowują się do udziału w Szkole Letniej w ramach międzynarodowego projektu Healthy Lifestyle for Aging Well. 
                

               Projekt HLAW realizowany w ramach Akcji KA02 programu Erasmus+ znalazł się w pierwszej czwórce projektów w Unii Europejskiej pod względem jakości.
Jest to owoc międzynarodowej współpracy i zaangażowania studentów i wykładowców ze Słowenii, Polski, Finlandii i Portugalii.
                  

               Od 22 maja Studenci oraz Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego będą reprezentować Polskę podczas dwutygodniowej Szkoły Letniej w Celje (Słowenia). 
Powodzenia!

wtorek, 12 kwietnia 2016Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego

12.04.2016                     Dziś nasz Uniwersytet dla wszystkich licealistów, w związku z Dniem Otwartym, przygotował ciekawe atrakcje, zwiedzanie katedr, zakładów i pracowni UM. 
W holu Collegium Maius na gości czekały m. in. warsztaty z anatomii i fizjologii człowieka, szycia chirurgicznego i intubacji. 

                  Swoje stanowisko miało również Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie. Studenci przygotowali plakat oraz prezentację, na której zamieścili najważniejsze informacje na temat działalności Koła oraz osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat. Zaprezentowany został również spot promujący pielęgniarstwo - NURSING. 

                  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia! środa, 23 grudnia 2015

Życzenia

Życzenia Świąteczne!

      Z okazji świąt Bożego Narodzenia, pragniemy życzyć wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom dużo radości, nadziei i dobroci. Niech Miłość do zawodu nigdy nie gaśnie! Życzymy Wam, by za Waszym przykładem pracy zawodowej prestiż zawodu rósł i wzmacniał się!
      Wszystkim pracownikom Służby Zdrowia życzymy, by świąteczny czas był wytchnieniem od codziennych zmagań i trosk, niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.
      Dziękujemy tym, którzy Świąteczne Dni spędzają w szpitalu opiekując się pacjentami. Nieście im radość i szczęście!

Archiwum P
video